Wie is April?

Een gedreven mens die het belangrijk vindt dat iedereen op een gelijkwaardige manier aan de samenleving kan meedoen. Het beste uit onszelf én elkaar kunnen halen, dat is mijn drijfveer in politiek en daarbuiten. Ook als zelfstandig ondernemer wil ik anderen inspireren om beperkende overtuigingen en patronen te doorbreken én om daarmee daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dit doe ik als inspiratie-spreker en het (aansluitend) geven van coaching of intervisie begeleiding. Van 2004 tot 2015 heb ik gespeeld in het Nederlands Rolstoelhockeyteam waarmee ik Europees en Wereldkampioen ben geworden. In 2011 ben ik afgestudeerd op spel en regie aan het Rotterdams Centrum voor Theater.

Waarom lijsttrekker?

GroenLinks zoekt een politieke allrounder die idealen kan vertalen naar beleid, die een verkiezing kan winnen, een team op inspirerende en verbindende wijze kan bouwen en leiden én in staat is te schitteren in de media. Als ervaren en gepassioneerd raadslid, vice-fractievoorzitter, inspiratie-spreker, voormalig campagneleider en ex-topsporter is dit een combinatie van elementen die mij zeer aanspreekt en bij mij past. Het is een mooie en uitdagende rol om de kernwaarden en speerpunten van GroenLinks nóg meer op de kaart te kunnen zetten. Ik ben een teamspeler die veel waarde hecht aan omgang op basis van gelijkwaardigheid, samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en kwaliteiten van mensen in zetten waar ze het beste tot hun recht komen. Zo wil ik ook werken in de komende campagne en de nieuwe fractie.

Politieke drijfveer

Het beste uit onszelf én elkaar kunnen halen’, dat is de drijfveer waarom ik politiek actief ben. Al jaren zie ik de strijd die mensen met een financiële, psychische, verstandelijke of fysieke uitdaging moeten leveren om volwaardig te kunnen meekomen. Ook zelf, als mens met een fysieke functiebeperking, weet ik welke impact het heeft steeds weer te moeten knokken voor zelfregie, gelijke kansen en onafhankelijkheid. Dat kan anders. Ik wil mij blijven inzetten voor Nijmegen als sociale, groene en gezonde stad waarin iedereen zich welkom voelt en de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. 

Hoe ziet jouw ideale Nijmegen er uit?

 

 

Een groene, schone en gezonde stad waarin iedereen zich welkom voelt, 
waar mensen op een gelijkwaardige manier aan de samenleving kunnen meedoen
en kinderen de kans krijgen om zich goed te ontwikkelen.

 

Mensen met een zorgvraag kunnen zelf de regie over hun leven voeren en krijgen daarbij de ondersteuning die daarvoor nodig is. Gelijkwaardigheid, vertrouwen en positieve stimulering als uitgangspunt bij contact en begeleiden van uitkeringsgerechtigden. 

 

Goede toegankelijkheid van openbare ruimte, vervoer, horeca en culturele en sport activiteiten voor mensen met een psychische, verstandelijk of zintuigelijke en fysieke uitdaging. Ook mensen met weinig financiële middelen ondersteunen we om aan activiteiten mee te kunnen doen.

 

Goede kwaliteit van de lucht die we dagelijks inademen door schone vervoersmiddelen, ruime mogelijkheden voor recreatie in de natuur en inzetten op hergebruik van producten en afval.

 

Voor iedereen de mogelijkheid voor een betaalbare goed geïsoleerde woning aangesloten op een duurzame energiebron (zoals het warmtenet)

 

 

Initiatieven vanuit de stad worden omarmd en er wordt samen met de bewoners gekeken naar mogelijkheden deze uit te voeren of te faciliteren.

Advies Kandidatencommissie

“Met trots draagt de kandidatencommissie April Ranshuijsen voor als kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks Nijmegen. April wist zich de afgelopen zes jaar door te ontwikkelen van lid naar fractievolger, raadslid en vice-fractievoorzitter. Ze heeft zich weten te profileren als voorvechter van sociaal beleid en was de verbindende factor binnen de fractie. De kandidatencommissie is ervan overtuigd dat Aprils politieke ervaring en bovenal haar verbindende en communicatieve kwaliteiten zullen bijdragen aan een effectieve en zichtbare GroenLinks-fractie in Nijmegen. In de Raad kiest April voor een kritische, maar tevens constructieve houding. April zal met haar creativiteit een fractie kunnen inspireren die het sociale, groene en kleurrijke gedachtegoed uitdraagt, ontwikkelt en omzet naar concreet en ambitieus beleid. Met April kiest GroenLinks Nijmegen voor energie, verbinding en effectiviteit.”

Procedure

Na de gesprekken, is April de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Daarom zal er geen referendum plaatsvinden, maar zal er op een ALV over de voordracht worden gestemd. Dit in overeenstemming met artikel 34 (‘Het lijsttrekkersreferendum’) uit het Huishoudelijk Regelement van GroenLinks, lid 6: ‘Indien er slechts één kandidaat is, wordt de lijsttrekker gekozen op de ledenvergadering met toepassing van artikel 36’

Namens de kandidatencommissie,

Paul Hofman-Fransen.

Aanbevelingen

 

In de ruim 4 jaar die ik met April samenwerk, heb ik mogen zien dat ze uitstekend in staat is om koers te bepalen en resultaat te boeken. Dankzij haar inzet, het enthousiasme en de vasthoudendheid staan onderwerpen als toegankelijkheid, rechtvaardige bijstand en goede begeleiding van werkzoekenden stevig op de kaart van de Nijmeegse politiek. April heeft oog voor de mens achter het vraagstuk, legt verbindingen met organisaties in de stad en stuurt op samenwerking. GroenLinks krijgt in haar een politiek leider waar ik het volste vertrouwen in heb! Pepijn Boekhorst, Fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen

 

De afgelopen jaren heb ik goed samengewerkt met April. Ze is enorm gedreven en ook oprecht geïnteresseerd in mensen. Deze periode was ze niet alleen een goed raadslid, maar heeft ze ook een belangrijke bijdrage gehad aan het als een team laten functioneren van de fractie. Ook is April in staat om goede resultaten te behalen door samen te werken met andere fracties. Ze heeft goed oog voor publiciteit en geniet van het debat. Dit maakt haar wat mij betreft geschikt als lijsttrekker voor GroenLinks.
Noël Vergunst, Raadslid GroenLinks Nijmegen

 

April ken ik als een raadslid die zich met hart en ziel inzet voor mensen die het niet makkelijk hebben. Armoedebeleid, toegankelijkheid van de openbare ruimte, eerlijke kansen voor arbeidsgehandicapten, een inclusieve samenleving zijn onderwerpen waar zij zich hard voor maakt. April is een bevlogen specialist met een groot sociaal hart. Dit is ook de reden dat zij zich in Nijmegen inzet om te experimenteren met de Participatiewet. April zoekt betrokkenen op en gaat met hen in gesprek. Haar houding is open, zonder vooroordeel. Daardoor weet ze te verbinden. Niet alleen binnen GroenLinks, maar ook met andere partijen in de raad en met de politiek in Den Haag. Ze is toegankelijk, vatbaar voor inhoudelijke en politieke argumenten en transparant. Ze wordt door vriend en “vijand” serieus genomen en is daardoor een natuurlijke voortrekker en leider. April als lijsttrekker is daarom een voortzetting van het succesvolle consistente beleid van GroenLinks Nijmegen.
Robin Wille MBA, Lid GroenLinks en werkzaam bij UW als manager Werkbedrijven

 

April ken ik als een bevlogen en betrokken raadslid met uitgebreide kennis over een breed scala aan onderwerpen. Afgelopen jaren heeft ze dit vooral laten zien op het gebied van werk en inkomen en armoedebestrijding. Dit is niet iets wat ze alleen toont in de politieke debatten, maar ze neemt ook het initiatief op haar onderwerpen waardoor ze echt verandering in beleid kan maken. Haar oprechte betrokkenheid laat ze zien door de vele contacten in de stad in, waarbij ze moeilijkheden van mensen weet om te zetten in concrete voorstellen zoals het basisinkomen. Dit zorgt ervoor dat April GroenLinks Nijmegen echt op de kaart zet en de media niet om haar heen kan. Niet alleen in de stad is April een verbindende factor ook binnen de fractie en in contact met andere partijen in Nijmegen en Den Haag. April durft moeilijkheden te benoemen en kan constructief samenwerken naar oplossingen. Ik denk dat juist door deze kwaliteiten April een boegbeeld is voor GroenLinks Nijmegen in de campagne en een constructieve kracht als voorzitter van de fractie.
Marieke Smit, Fractievolger GroenLinks Nijmegen

 

Toen April mij vertelde dat ze lijsttrekker wilde worden, vond ik dat niet meer dan logisch. Allereerst bezit ze duidelijke leiderschapskwaliteiten, ze heeft een krachtige uitstraling en persoonlijke aandacht voor mensen. Ze streeft haar politieke idealen met passie na, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de positie van economisch zwakkeren in de samenleving. Op raadsavonden staat zij altijd klaar met een compliment wanneer verdiend en een kritische vraag (of drie) wanneer nodig. Vanwege haar politieke passie en haar karaktereigenschappen vind ik April dan ook uitermate geschikt als lijsttrekker en fractievoorzitter.
Cherelle de Leeuw, actief betrokken lid GroenLinks Nijmegen

 

April Ranshuijsen heb ik leren kennen als een politica die het onderwerp inclusief organiseren op de arbeidsmarkt voor de gemeente Nijmegen serieus op de kaart heeft gezet. Meer specifiek heeft zij continue aandacht voor  de situatie van kwetsbare doelgroepen en hoe deze doelgroepen een betere positie kunnen verkrijgen in de gemeente Nijmegen. Via bijvoorbeeld het verruimen van de kansen op de arbeidsmarkt  of het zoeken naar proeftuinen voor sociale experimenten. Elk onderwerp benadert zij met gevoel en deskundigheid en weet zij de belangrijke aandacht en impact voor te realiseren. Hierin stelt zij zich op als een teamplayer die met anderen (zoals in mijn geval positie onderzoek en onderwijs) continue in gesprek is om te kijken wat op korte en strategisch lange termijn samen kunt verbeteren. Eigenschappen die ik met haar associeer zijn: doorzetter, teamplayer, deskundig, zelfstandig, betrokken en bewogen om de situatie voor alle Nijmegenaren te verbeteren. Ik werk heel graag met haar samen.
Annet de Lange, lector/professor Human Resource Management HAN

 

Sinds een klein jaar werk ik met enige regelmaat samen met April. In die tijd heeft ze enorme passie voor de politiek laten zien. In haar rol als vicevoorzitter trekt ze veel op met de huidige fractievoorzitter, waarbij ze laat zien dat ze ambitie heeft om een grotere rol in de lokale politiek op zich te nemen. April is een energieke, gedreven, vriendelijke, betrokken, correcte en doortastende dame die ik een rol als fractievoorzitter van harte gun.
Daan Moerkerk, fractievolger GroenLinks Nijmegen

 

April is de verpersoonlijking van onze slogan ‘Knokken voor wat kwetsbaar is’: met een enorme gedrevenheid knokt ze voor jouw en mijn idealen. Helder, to the point én met een geweldige compassie voor alles en iedereen om zich heen. En dat altijd met een opgeruimd gemoed! Men zegt wel dat je moet stemmen op de politicus die je vertrouwt: welnu, aan April zou ik mijn leven durven toevertrouwen. Ik hoop haar dan ook terug te zien als ons boegbeeld in de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Pepijn Oomen, Raadslid GroenLinks Nijmegen

Portfolio

Toegankelijkheid

Nederland heeft zich op 12 april 2016 verbonden aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (psychisch, fysiek, verstandelijk of zintuiglijk). Nijmegen gaat op initiatief van Raadslid April Ranshuijsen concreet aan de slag met dit verdrag. Zij diende de motie ‘Maak Nijmegen toegankelijk voor iedereen‘ in en behaalde daarvoor een raadsbreed draagvlak. Lees meer

Basisinkomen

Geïnspireerd door het Basisinkomen wilden de raadsleden April Ranshuijsen en Lisa Westerveld (nu Tweede Kamerlid voor GroenLinks) een lokaal experiment. Na vele debatten en diverse bijeenkomsten in de stad stemde de gemeenteraad in met een experiment dat meer uitgaat van vertrouwen, minder bureaucratie en positie stimulering waartoe de motie ‘Experimenteer met vertrouwen‘ oproept. 

Re-integratie

Een van de eerste zaken die April Ranshuijsen, toen nog als fractievolger, in de politiek aanpakte was het grondig inventariseren van het gemeentelijk beleid voor armoedebestrijding. Zij diende daarop een uitgebreid initiatiefvoorstel in om meer en beter in te zetten op ondersteuning en preventie van armoede en schulden. Lees meer